alarmfase

alarmfase
{{alarmfase}}{{/term}}
(smog/ 〈enz.〉 ) alert
voorbeelden:
1   de alarmfase is ingegaan a smog/ 〈enz.〉alert has been declared

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”